صفحه هدف

تعیین صفحه هدف

برای تعیین صفحه هدف در یک کلمه کلیدی کافی هست برید تب کلمات کلیدی و بعد کلمات کلیدی انتخاب کنید و بعد روی آیکون تعیین صفحه هدف

بیشتر بخون

صفحه هدف چیست

صفحه هدف دقیقا همون صفحه ای هست که قصد داری کلمه کلیدی مربوط به اون در نتایج گوگل رتبه کسب کنه یا به عبارتی جرء ده نتیجه

بیشتر بخون

آموزش درباره: صفحه هدف در ابزار میزفا تولز